DE VLAM VAN DE OPSTANDING EN HET LEVEN

Afkomstig uit:

 

INZICHT IN VIJFDIMENSIONAAL BEWUSTZIJN

Gechanneld door AURELIA LOUISE JONES

 

 

 

 

DE VLAM VAN OPSTANDING – Een werking van de Zesde Straal

Deze Vlam heeft helende eigenschappen. De Vlam is één van de zeven hoofdvlammen van God, die vanaf het begin der tijden aan de mensen ter beschikking staan. Hij heeft een eigen functie, maar bezit tevens een specifieke helende functie.

Om te kunnen begrijpen wat werkelijke genezing is, doe je er goed aan een ruimer inzicht te verwerven in de werking van de zeven hoofdvlammen van God, die voortdurend deze planeer overspoelen om het leven te voeden, op te laden en te ondersteunen.

De Vlam van Opstanding bereidt ons op zielsniveau en lichamelijk voor op onsterfelijkheid. Hiermee wordt ook fysieke onsterfelijkheid bedoeld wanneer daar voor wordt gekozen. De Vlam biedt de transformerende energie aan die helpt om het vijfdimensionale bewustzijn binnen te gaan. Denk maar aan Meester Jezus die tweeduizend jaar geleden de Vlam van Opstanding gebruikte om zijn eigen lichaam op te doen staan in de graftombe, na de dood van zijn sterfelijke lichaam. Als functie van de Zesde Straal drukt de Vlam van Opstanding ook de energieën uit van onbaatzuchtige dienstbaarheid en geestelijke bijstand.

Als je je lichaam wilt genezen, heb je de energie van de Vlam van Opstanding nodig, die je lichaam in een hogere frequentie brengt. In wezen schiet je niets op met oppervlakkige, tijdelijke genezing. Wat je echt nodig hebt is iets blijvends wat je op een hoger plan brengt en dat je laat inzien dat je een goddelijk wezen bent. Het resultaat van je genezing moet zijn dat je weer je goddelijkheid, die de allerhoogste staat van zijn is, kunt uitstralen en belichamen. Dat is je geboorterecht als kinderen van God.

Toen Meester Jezus zei: “IK BEN de opstanding en het leven”, bedoelde hij niet zichzelf, maar hij onderwees de wet van het grote IK BEN, dat bij jullie net zo leeft in je heilig hart, dat je goddelijke zelf is en dat in je huidige staat van bewustzijn nog niet volledig tot uiting komt.

De Vlam is één van de vele eigenschappen van God. Je kunt op deze manier een impuls geven aan je financiën, je lichaam, de harmonie in je gezin en allerlei zaken in je leven die je wilt verbeteren. De energieën van deze vlam zijn op geen enkele manier aan beperkingen gebonden.

Je kunt zeggen: IK BEN, wetende dat het hier om het oneindige aspect van jezelf gaat, of je zou kunnen zeggen: vanuit mijn innerlijke God vraag ik om een golf van energie vanuit de Vlam van Opstanding, die elke cel, elk atoom en elke elektron in mijn stoffelijke lichaam, emotionele lichaam en al mijn subtiele lichamen doordringt; ik wens alle aspecten van mijn leven te helen en op te wekken. Roep de hulp van de Vlam van Opstanding in om je bij te staan. Blijf je aandacht gevestigd houden op wat je wilt creëren totdat het zich manifesteert, omdat de energie veel trager werkt dan in de vijfde dimensie waar creatie ogenblikkelijk is. Het is ook nodig om je liefdevol te richten op datgene wat je met je creatie wilt bereiken. Herhaal niet als een papegaai eindeloze affirmaties, maar stuur je liefdevolle gedachten, ook overdag als je met van alles bezig bent, in de absolute overtuiging dat je schepping zich zal manifesteren door je liefde en je doelgerichtheid.

Het helpt altijd als je de Vlam van Opstanding visualiseert als een gouden oranjegele energie met dezelfde gloed als een zomerse zonsondergang. Maak het zo echt mogelijk. Laat het in je geest en je hart tot leven komen, want zoals je het je voorstelt, zo wordt het ook. Als je genezing wenst, vul wat je wilt genezen dan helemaal met die prachtige energie en houd dat net zolang vol tot je resultaat boekt.

Eerst zul je met je emoties aan de slag moeten gaan en je heel bewust worden van je gedachtepatronen. Je kunt de Vlam van Opstanding aanroepen om je te helpen de harmonie in je leven te herstellen en al je problemen te helen. Je innerlijke werk moet een manier van leven worden, een ontwikkelingsproces, werken aan vooruitgang, niet iets wat je zo nu en dan doet. Het is het belangrijkste werk en het belangrijkste doel waar je jezelf aan kunt wijden in het leven. Het is de sleutel tot de spirituele vrijheid waar je zo vurig naar verlangt. Je kunt je leven lang met de Vlam van Opstanding werken en hij zal altijd je pad effenen en meer wonderen laten gebeuren.