Gedichten die inspireren, steunen of troosten.

Laat ze je de Kracht geven

om elke dag weer verder te kunnen op je Spirituele Pad.

BROKEN DREAMS

DE GOLVEN VAN HET LEVEN

EEN LEGE PLEK

HET WOORD

LICHTWERKER

MY CHILD

PARELS

VOOR ZOVER BEKEND ZIJN DE BRONNEN VERMELD!