NIEUWE SPIRITUALITEIT

MISSIE EN DOEL

*******

De missie van de website www.nieuwespiritualiteit.nl

is het verspreiden van boodschappen

vol hoop en inspiratie en liefde voor alle mensen!

Ons doel is meewerken aan het ontwaken en de ascensie van de mensheid.

Wij proberen onze missie uit te voeren en ons doel te bereiken door zoveel

mogelijk mensen bewust te maken van alle mogelijke informatie

op het gebied van de denkwijze van de

Nieuwe Spiritualiteit.

De informatie die je op deze website vindt is niet compleet,

dat kan het ook nooit zijn. Er is altijd meer!

Je bent vrij om onze boodschappen te delen – graag zelfs!

Wij zijn vrij en onafhankelijk en aan niemand of niets verbonden of gebonden,

wij dienen alleen God en zijn helpers uit de geestelijke wereld

en daarmee de mensheid.

****************************************************************

De website van Nieuwe Spiritualiteit is door de

Koninklijke Bibliotheek (KB) geselecteerd

om te worden gearchiveerd voor toekomstig onderzoek.

De Koninklijke Bibliotheek legde dit verzoek

begin november 2015  neer bij de redactie van de website.

Waardevolle informatie!

Websites die geselecteerd worden door de Koninklijke Bibliotheek

bevatten waardevolle informatie voor (toekomstig) onderzoek.

Met de archivering van een website voorkomt men

dat waardevolle informatie verdwijnt zodra een website

wordt aangepast of verwijderd.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling

een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur,

geschiedenis en samenleving op het internet.

We zijn vereerd dat de inhoud van onze website

aangemerkt wordt als waardevolle informatie.

Het is erkenning van de waarde van de denkwijze

van de Nieuwe Spiritualiteit